Wennen op BSO De Bengel

Als kinderen voor het eerst bij BSO de Bengel starten hanteren wij het volgende wenbeleid:

Een nieuwe periode breekt aan als een kind voor het eerst naar school gaat. Veel nieuwe indrukken, nieuwe dingen leren en nieuwe vrienden maken. Dit is vaak een roerige tijd voor een kind. Daarom vinden we het belangrijk dat een kind ook een paar keer rustig komt wennen op de BSO. Het is prettig voor het kind om te komen wennen op de dagen die ook afgenomen gaan worden.

Tijdens het intake gesprek maken we een afspraak voor het wennen op de groep. Over het algemeen wordt voor het wennen 2 middagen uitgetrokken, ook als de startdatum in een vakantie valt. Het is het prettigst om uw kind de eerste keer zelf te komen brengen. Uw kind kan dan kennismaken met de pedagogisch medewerkers en met de kinderen uit de groep.

Als de wenperiode tijdens schoolweken valt, dan spreken we de eerste keer af bij school. We laten dan zowel aan u als uw kind zien waar we uw kind op komen halen, en geven aan de docent van de klas door dat uw kind voortaan op de afgesproken dagen naar de Bengel gaat. Soms kan het prettiger zijn voor een kind als de ouder het de eerste keer nog naar de BSO brengt. De tweede keer kunnen we uw kind direct uit school meenemen, zodat het ook kan wennen aan vervoer met het busje wanneer dit van toepassing is. Na iedere wendag spreken we met u door hoe het is gegaan.

Als uw kind overgaat van onze jongste groep naar onze oudste groep of overgaat van stamgroep naar stamgroep plannen wij 1 wenmiddag in. Uw kind wordt dan gedurende een aantal uur naar de oudste groep of nieuwe stamgroep gebracht om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en de kinderen van de oudste groep of oudste stamgroep. De pedagogisch medewerker(s) geven dan een overdracht van hoe de wenmiddag is verlopen.

Als blijkt dat er door welke omstandigheden dan ook een langere wenperiode lijkt gewenst zal de leidinggevende van de vestiging met U overleggen hoe hier invulling aan kan worden gegeven. (wentijd verlengen)

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]