Wennen op de oudste groep

Als uw kind overgaat van onze jongste groep naar onze oudste groep of overgaat van stamgroep naar stamgroep plannen wij 1 wen middag in. Uw kind wordt dan gedurende een aantal uur naar de oudste groep of nieuwe stamgroep gebracht om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en de kinderen van de oudste groep of oudste stamgroep. De pedagogisch medewerker(s) geven dan een overdracht van hoe de wen middag is verlopen.

Als blijkt dat er door welke omstandigheden dan ook een langere wenperiode lijkt gewenst zal de leidinggevende van de vestiging met U overleggen hoe hier invulling aan kan worden gegeven. (wentijd verlengen)

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]